Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

128

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

          1. За  военни формирования от състава на Сухопътни войски - 321 вакантни длъжности за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, като от тях:

  - 6 длъжности в гарнизон Хасково;

  - 65 длъжности в гарнизон Стара Загора;

  - 29 длъжности в гарнизон Ямбол;

 Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г.

 

2. За 1 вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24430 - Троян, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

3.  За  29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. От тях 44 за В.Ф.36150-Стара Загора;

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет или служител ОМП) или на телефон 0885945388.