Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

346

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

 

1. За военни формирования от състава на  СКС в Горна Малина

40 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища;

2. За провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година и конкурси за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

Обявени 333 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година:

- НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново-231 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия-54 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна-48места;

Подаването на документите за  прием по специализациите е със краен срок 30.06.2021 година;

3.  За  29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

4. За  148 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и 8 длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Срок за подаване на документите - до 09.07.2021 г.

 

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0885945388.