Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

42

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба както следва:

I. Сухопътните войски :

- 48 войнишки длъжности-

Срок за подаване на документи -21.11.2020г.

II.Стационарна КИС:

-18 войнишки длъжности

Срок за подаване на документи -27.11.2020г.

.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.