Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

226

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

за провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година и конкурси за  приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 345 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021година както следва:

- НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново-345 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия-45 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна-65места;

Подаването на документите за  ранен прием по специализациите е със краен срок 13.03. 2020 година;

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба както следва:

I. Сухопътните войски :

- 165 войнишки длъжности-от тях 8 за Хасково и 7 Стара Загора;

Срок за подаване на документи -10.03.2020г.

II.Съвместно командване на специалните операции-Пловдив-38  войнишки длъжности;

Срок за подаване на документи -21.02.2020г.

III.  ВМС.

-         100  матроски длъжности;

-         5 матроски длъжности за служили;

Срок за подаване на документи-27.03.2020г.

IV. от ВМА.

-         25 длъжности за лекари –офицери;

           V. НГЧ.

          -   60 войнишки длъжности;

Срок за подаване на документи -14.02.2020г.

 

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.