Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1266

О Б Я В А

НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

1. За набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

Офисът за военен отчет приема желаещи кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

  1.  

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен

11.03. - 05.04.2019 г.

15.02.2019 г.

30.09. - 25.10.2019 г.

16.08.2019 г.

  1.  

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

13.05. - 07.06.2019 г.

29.03.2019 г.

24.06. - 19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

  1.  

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

26.08. - 20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

  1.  

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

15.07. - 09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

 

2.За провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина.

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба както следва:

-Във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив.

Срок за подаване на документи-22.03.2019г..

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите в стая №100 на Общинска администрация (офис за  военен отчет) или на телефон 0885945388 и 037382623.