Информационен бюлетин вижте всички  

На вниманието на спортните клубове в община Харманли

120

СЪОБЩЕНИЕ

Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли

Спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от общинския бюджет могат да кандидатстват, като подготвят и представят заявление за кандидатстване (Приложение №6), придружено с необходимите документи.

Документите могат да бъдат подадени:

на хартиен носител, заверени с подпис и печат – в Центъра за административно обслужване на Община Харманли –ул. „Петко Каравелов“ №4

 електронно, при условие, че са подписани с КУКЕП – на e_mail: infocentre@harmanli.bg

Краен срок за подаване на документи: 24.04.2024 година.

При необходимост от допълнителна информация: тел: 0373/86952

Маргарита Тървалиева, началник отдел „Образование и социални дейности“

или на е_mail: m.tarvalieva@harmanli.bg

Община Харманли