Информационен бюлетин вижте всички  

До всички собственици на земеделска и горска техника

310

До всички собственици на земеделска и горска техника

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици на земеделска и горска техника

 

На основание чл.16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3/03.02.2016г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, съгласно писмо изх.№ ЗГТ-06-170/26.10.2021 г. на ОД Земеделие Хасково в община Харманли  ще се извърши Годишен технически преглед на земеделска и горска техника, съгласно приложения график:

 

Дата

Община

Населено място, фирма

Място на ГТП/контрола/

Време на провеждане

Служител на ОДЗ Хасково

 

11.11.2021г.

/четвъртък/

 

Харманли

 

Харманли

 

в двора на ЗКПУ „Харманли - Изток“

 

09.00-15.30 ч.

 

Гарванов

Младенова

      

На прегледа машините да се представят технически изправни, съгласно изискванията и в добър външен вид. Собствениците да носят следните документи:

  • регистрационно свидетелство и талон за годишен технически преглед;
  • за тракторите и ремаркетата платена застраховка „Гражданска отговорност”;
  • документ за правоспособност и лична карта.

За неявяване ще се налагат принудителни административни мерки по чл.18 от ЗРК на ЗГТ и ще се налагат административни наказания по чл. 20 от ЗРК на ЗГТ.