Информационен бюлетин вижте всички  

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги - за обсъждане

662

Уважаеми дами и господа,
В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.
В тази връзка , съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги , предоставяме на Вашето внимание  за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Националната карта на социалните услуги за срок от 30 дни, считано от 11.10.2023г.
Мнения, становища и предложения могат да се депозират в „ Център за административно обслужване Харманли“ или на електронна поща :obshtina@harmanil.bg.
Предвид гореизложеното на 27.10.2023г. от 10:00ч в Конферентната зала на община Харманли ще се проведе публично обсъждане на  Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Националната карта на социалните услуги.

Анализ

Предложение за Национална карта