Информационен бюлетин вижте всички  

30 ноември 2020 г. - краен срок за подаване на декларации

222

Изтича срокът за деклариране на имоти, чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци

Понеделник – 30 ноември 2020 год., изтича срокът за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2021 г. според количеството. Напомняме, че задължение за подаване на декларации, имат данъчно задължените лица, които желаят таксата за 2021 г. да бъде определена според количеството битови отпадъци. Образци на декларациите са публикувани на сайта на община Харманли, раздел „Местни данъци и такси“ - Образци на документи, както и може да получите същите на хартиен носител от местната данъчна администрация.