Фонд Социална закрила

„Изграждане на пожароизвестителна система в Дом за стари хора, гр. Харманли“

179

Община Харманли работи усилено в областта на социалната политика и спечели проект „Изграждане на пожароизвестителна система в Дом за стари хора, гр. Харманли“.            Проектът се финансира…