Справка за предоставените средства на всеки един от превозвачите, осъществяващи превоз на пътници на територията на Община Харманли за 2017 г.