Ежемесечни отчети и баланси

Справка за предоставените средства на всеки един от превозвачите, осъществяващи превоз на пътници на територията на Община Харманли за 2016 г.

844

Справка за предоставените средства на всеки един от превозвачите, осъществяващи превоз на пътници на територията на Община Харманли за 2017 г.

561