Отчет на Община Харманли към 31.10.2019 г.

Файлове:

102019.zip 102019.zip