Регистър на Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ на Кметовете на кметства в Община Харманли

Входящ № Име, фамиля Длъжност Линк
1/01.06.2018 Г. Милю Хубенов Кмет на кметство с.Надежден uploads/posts/110.pdf
2/01.06.2018 г. Гочо Колев Кмет на кметство с.Изворово uploads/posts/210.pdf
3/05.06.2018 г. Нели Манева Кмет на кметство с. Черепово uploads/posts/310.pdf
4/05.06.2018 г. Митко Трюфенев Кмет на кметство с.Славяново uploads/posts/410.pdf
5/05.06.2018 г. Валентин Найденов Кмет на кметство с. Бисер uploads/posts/510.pdf
6/06.06.2018 г. Иван Сенков Кмет на кметство с.Браница uploads/posts/610.pdf
7/06.06.2018 г. Делка Точева Кмет на кметство с. Преславец uploads/posts/710.pdf
8/06.06.2018 г. Георги Янков Кмет на кметство с.Иваново uploads/posts/88.pdf
9/07.06.2018 г. Тянка Акова Кмет на кметство с.Поляново uploads/posts/91.pdf
10/07.06.2018 г. Димо Димов Кмет на кметство с.Боляски извор uploads/posts/101.pdf
11/07.06.2018 г. Величка Митева Кмет на кметство с.Орешец uploads/posts/111.pdf
12/07.06.2018 г. Димка Вълчанова Кмет на кметство с.Овчарово uploads/posts/121.pdf
13/07.06.2018 г. Груйчо Грозев Кмет на кметство с.Рогозиново uploads/posts/132.pdf
14/08.06.2018 г. Ивелина Тодорова Кмет на кметство с.Смирненци uploads/posts/141.pdf
15/08.06.2018 г. Тодор ванев Кмет на кметство с.Върбово uploads/posts/151.pdf
16/08.06.2018 г. Митко Тонев Кмет на кметство с.Българин uploads/posts/161.pdf
17/08.06.2018 г. Сена Ибрям  Кмет на кметство с.Шишманово uploads/posts/171.pdf
18/08.06.2018 г. Митко Вълчев Кмет на кметство с.Доситеево uploads/posts/181.pdf