Регистър на Декларации по чл.35 а.1 от ЗПКОНПИ на Общинска администрация-Харманли

 

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ЗА  ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ПО  ЧЛ. 35,  АЛ. 1, т. 2 и т. 4 ОТ ЗПКОНПИ НА  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

Входящ № Име, фамилия Линк
1/31.05.2018 г. Стоян Стоянов uploads/posts/13.pdf
2/01.06.2018 г. Весела Японова uploads/posts/2.pdf
3/01.06.2018 г. Стела Димова uploads/posts/3.pdf
4/01.06.2018 г. Тони Тонев uploads/posts/4.pdf
5/01.06.2018 г. Ивелина Колева uploads/posts/5.pdf
6./01.06.2018 г. Милка Станкова uploads/posts/6.pdf
7/01.06.2018 г. Николай Какъров uploads/posts/7.pdf
8/01.06.2018 г. Росица Дичева uploads/posts/8.pdf
9/01.06.2018 г. Веселин Вълчанов uploads/posts/9.pdf
10/01.06.2018 г. Петя делева uploads/posts/10.pdf
11/04.06.2018 г. Бистра Колева uploads/posts/11.pdf
12/04.06.2018 г. Георги Китов uploads/posts/12.pdf
13/04.06.2018 г. Северина Кирилова uploads/posts/131.pdf
14/04.06.2018 г. Добринка Колева uploads/posts/14.pdf
15/04.06.2018 г. Гюлшен Бекир uploads/posts/15.pdf
16/04.06.2018 г. Светла Ламбова uploads/posts/16.pdf
17/04.06.2018 г. Ирина Иванова uploads/posts/17.pdf
18/04.06.2018 г. Румяна Братанова uploads/posts/18.pdf
19/04.06.208 г. Деница Виделова uploads/posts/19.pdf
20/04.06.2018 г. Лидия Николова uploads/posts/20.pdf
21/04.06.2018 г. Ганка Дончева uploads/posts/21.pdf
22/04.06.2018 г. Станка Димитрова uploads/posts/22.pdf
23/04.06.2018 г. Стефка Мирчева-Тенева uploads/posts/23.pdf
24/04.06.2018 г. Стияна Узунова uploads/posts/24.pdf
25/04.06.2018 г. Пламен Ангелов uploads/posts/25.pdf
26/04.06.2018 г. Василка Лозева uploads/posts/26.pdf
27/05.06.2018 г. Златка Чанкова uploads/posts/27.pdf
28/05.06.2018 г. Атанас Дойков uploads/posts/28.pdf
29/05.06.2018 г. Нели Манева uploads/posts/29.pdf
30/05.06.2018 г. Петър Петров uploads/posts/30.pdf
31/05.06.2018 г. Тонка Георгиева uploads/posts/31.pdf
32/05.06.2018 г. Антоанета Скерлева uploads/posts/32.pdf
33/05.06.2018 г. Цонка Малева uploads/posts/33.pdf
34/05.06.2018 г. Дарина Янакиева uploads/posts/34.pdf
35/05.06.2018 г. Маргарита Тървалиева uploads/posts/35.pdf
36/06.06.2018 г. Живко Касабов uploads/posts/36.pdf
37/06.06.2018 г. Силвия Николова uploads/posts/37.pdf
38/06.06.2018 г. Николай Колев uploads/posts/38.pdf
39/06.06.2018 г. Мая Дечева uploads/posts/39.pdf
40/06.06.2018 г. Цвета Матева uploads/posts/40.pdf
41/06.06.2018 г. Силвия Колева uploads/posts/41.pdf
42/06.06.2018 г. Живка Плачкова uploads/posts/42.pdf
43/06.06.2018 г. Дарина Костадинова uploads/posts/43.pdf
44/06.06.2018 г. Тоня Трифонова uploads/posts/44.pdf
45/06.06.2018 г. Тончо Тончев uploads/posts/45.pdf
46/06.06.2018 г. Цонка Точева uploads/posts/46.pdf
47/06.06.2018 г. Красимир Стаматов uploads/posts/47.pdf
48/06.06.2018 г. Гергана Стоилова uploads/posts/48.pdf
49/06.06.2018 г. Мелихан Чолева uploads/posts/49.pdf
50/06.06.2018 г. Валентина Добрева uploads/posts/50.pdf
51/06.06.2018 г. Мариана Димитрова uploads/posts/51.pdf
52/06.06.2018 г. Маргарита Костолова uploads/posts/52.pdf
53/06.06.2018 г. Нанко Нанев uploads/posts/53.pdf
54/07.06.2018 г. Яница Георгиева uploads/posts/54.pdf
55/07.06.2018 г. Мара Янева uploads/posts/55.pdf
56/07.06.2018 г. Васил Шаринов uploads/posts/56.pdf
57/07.06.2018 г. Цонка Каснакова-Иванова uploads/posts/57.pdf
58/07.06.2018 г. Мария Георгиева uploads/posts/58.pdf
59/07.06.2018 г. Румянка Стоянова uploads/posts/59.pdf
60/07.06.2018 г. Пламен Петров uploads/posts/60.pdf
61/07.06.2018 г. Дечко Райчев uploads/posts/61.pdf
62/07.06.2018 г. Фанка Костукова uploads/posts/62.pdf
63/07.06.2018 г. Снежа Йорданова uploads/posts/63.pdf
64/07.06.2018 г. Даниела Борисова uploads/posts/64.pdf
65/07.06.2018 г. Ирена Дурева uploads/posts/65.pdf
66/07.06.2018 г. Димо Алексиев uploads/posts/66.pdf
67/07.06.2018 г. Венета Тянева uploads/posts/67.pdf
68/07.06.2018 г. Марияна Камберова uploads/posts/68.pdf
69/07.06.2018 г. Станка Манолова uploads/posts/69.pdf
70/07.06.2018 г. Тинка Точарова uploads/posts/70.pdf
71/07.06.2018 г. Елена Господинова uploads/posts/71.pdf
72/07.06.2018 г. Румяна Георгиева uploads/posts/72.pdf
73/07.06.2018 г. Надя Димитрова uploads/posts/73.pdf
74/07.06.2018 г. Иван Василев uploads/posts/74.pdf
75/07.06.2018 г. Петя Кръстева uploads/posts/75.pdf
76/07.06.2018 г. Грета Абаджиева uploads/posts/76.pdf
77/07.06.2018 г. Теодор Дочев uploads/posts/77.pdf
78/07.06.2018 г. Румяна Димитрова uploads/posts/78.pdf
79/07.06.2018 г. Василка Латева uploads/posts/79.pdf
80/07.06.2018 г. Таня Станкова uploads/posts/80.pdf
81/07.06.2018 г. Величка Тонева uploads/posts/81.pdf
82/08.06.2018 г. Петя Георгиева uploads/posts/82.pdf
83/08.06.2018 г. Милко Хубенов uploads/posts/83.pdf
84/08.06.2018 г. Петранка Демирева uploads/posts/84.pdf
85/08.06.2018 г. Митко Тонев uploads/posts/85.pdf
86/08.06.2018 г. Елена Стоянова uploads/posts/86.pdf
87/08.09.2018 г. Недялка Корназова uploads/posts/87.pdf