Анкетна карта за проучване предпочитанията на гражданите, ползващи услуги на Община Харманли относно начините на плащане към общината

1. Какви плащания към Община Харманли ви се налага да правите?
2. Кой от посочените начини за плащане към Община Харманли предпочитате?
3. Колко често през годината Ви се налага да извършвате плащания към Община Харманли?
4. Къде живеете?