Новини и събития вижте всички  

Изтича срока за деклариране на имоти , чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци .

152
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

Община харманли

Кой аспект от обслужването в общинска администрация смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

   

Общински предприятия