Официален Сайт На Община Харманли

Община Харманли

Образци на документи

Декларация за притежаване на лек автомобил

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация за притежавано ППС без лек автомобил

Декларация за патентна дейност

Декларация за облагане с данък върху наследствата  

Декларация за облагане с данък при придобиване на имущество 

Декларация за отчисляване на МПС

Декларация за притежаване на куче

До края на месец октомври 2014 г. ще бъде публикуван нов образец на "Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци" 

Декларация за определяне такса битови отпадъци според количеството

Декларация по чл.61, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Искане за прихващане и възстановяване 

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Искане за издаване на документ

Искане за издаване на КИН за онлайн достъп

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сигнали за корупция

Съседни общини

Проект "CB-Road-B2-21-04"


За контакти

Телефон за жалби, сигнали за корупция в Община Харманли
0373 83383 Антикорупция - полезни телефони и връзки
може да намерите тук.

 

За проблеми, нередности и нарушения по чистота,
екологията и уличното осветление
гражданите могат да звънят на телефони:
- Дейност ”Чистота”  8-85-52
- еколог на общината   8-20-15 вътр. 153
- улично осветление     8-20-15 вътр. 141Електронен регион
Услуги за гражданите на администрациите от областите:
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково

Информация по проект "CB_ROAD-B2-21-04 общински пътища-част от национална и трансгранична мрежа, по програма за Европейско териториално сътрудничество, Гърция-България 2007-2013 г./тук/

(Не) разумни на пътя /филм/

 

МИГ Харманли
www.mig-harmanli.org

 Телефон: 0373 82727
Факс:
0373 82525
Еmail: 

 Адрес:
гр. Харманли, пл. Възраждане 1
пощ. код 6450, област Хасково
Скайп:   My status