Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ: ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ.

22

Община Харманли е предприела необходимите мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент…

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция

320

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за…