Вътрешни правила

Вътрешни правила за дарения

285

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

246

Настоящите правила за административното обслужване в Община  Харманли служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване ипоследователността на извършваните от тях…