Вътрешни правила

Вътрешни правила за дарения

342

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

287

Настоящите правила за административното обслужване в Община  Харманли служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване ипоследователността на извършваните от тях…