Телефонен указател

Работно време

Работното време на община Харманли с граждани:

Понеделник - Петък 
08:00 ч. - 17:00 ч. - обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Централа: тел. 0373 / 8 20 37; 0373 /8 20 15 ; 0373 / 8 69 76

Дежурни: 8 26 08

 

Отдели, кабинети, телефони

Кабинет
 
Длъжност Име Вътрешен 
телефон
Пряк телефон
303 Кмет Мария Киркова 126 8 27 27
303 Заместник кмет Валентина Димулска 117 8 27 27
303 Заместник кмет   145 8 27 27
302 Секретар Цонка Малева 122 8 69 42
308 Финансов контрольор Марияна Камберова 135 8 69 52
401 Връзки с обществеността Дарина Стаматова 169 8 34 38
405 Юрисконсулт Добромира Иванова 112 8 20 15 / 112
312 Личен състав Маргарита Костолова 137 8 20 15 / 137
Общински съвет
306 Общ. съвет - Председател Иван Димитров   8 34 74
307 Общ. съвет - Деловодство Васил Шаринов 121 8 20 15 / 121
Отдел "Финансово-стопански дейности"
311 Началник отдел Николай Колев 155 8 25 02
309 Счетоводство   171 8 20 15 / 171
Информационен център - ул."Петко Каравелов" 4
  Деловодител Снежа Йорданова 186 8 33 83
  Каса "Приходи" Мариана Димитрова 186 8 33 83
  Адресна регистрация Петя Делева 187 8 33 83
Отдел "Административно и информационно обслужване"
316 Служба "ГРАО"   163 8 22 63
317 Бюро "Обреди" Милка Станкова 113 8 24 48
Отдел "Икономика и общинска собственост"
227 Началник отдел Кремена Канева 173 8 20 15 /173
229 Земеделие Веселин Вълчанов 168 8 20 15 / 168
229 Земеделие  Ирина Иванова 168 8 20 15 / 168
228   Дарина Костадинова 136 8 20 15 /136
228 Отдаване под наем Фани Димитрова 136 8 20 15 / 136
Отдел "Териториално устройство и строителство"
225 Началник инж. Тончо Тончев 134 8 20 15 /134
226 Главен архитект Янчо Апостолов 176 8 20 15 / 176
223 Еколог Северина Кирилова 153 8 20 15 / 153
Дирекция "Хуманитарни дейности"
333 Директор   165 8 40 94
337 Образование и култура   182 8 27 30
338 Счетоводсто Славяна Господинова 178 8 35 74
339 Младежта и спорта   115 8 69 61
Дирекция "Развитие, териториално устройсто и строителство"
335 Директор   183 8 30 98
Социален патронаж
15 Началник Коста Костов   8 21 73
Общинска охрана
17 Началник     8 20 20
Отбранителна мобилизационна подготовки и управление при кризи
14 ОМП Живко Касабов 132 8 51 72

 

Кметства в община Харманли

Населено място Кметски телефон
с. Бисер 03766 2220, 0888802603
с. Богомил и 
с. Коларово
03767 2311, 0894637181
с. Болярски извор 03728 2250,  0884 799 309
с. Браница 03767 2220, 0894637168
с. Българин 03763 2220, 0894637174
с. Върбово 037604 229, 0894637164
с. Доситеево 03768 2220, 0894637178
с. Дрипчево 03767 2320, 0894637163
с. Иваново 03765 2220, 0894637180
с. Изворово 03762 2321, 0894637176
с. Лешниково 03765 2488, 0894637170
с. Надежден 0373 89071, 0894637173
с. Овчарово 03763 2330, 0894637179
с. Орешец 03769 2223, 0894637175
с. Остър камък 0373 89100, 0894637182
с. Поляново 03764 2220, 0894637166
с. Преславец 0373 8 9037, 0882506884
с. Рогозиново 037603 220, 0894637167
с. Славяново 03728 2220, 0882506883
с. Смирненци 037604 220, 0894637162
с. Черепово 03767 2361, 0894637183
с. Черна могила 037602 220, 0882506885
с. Шишманово 037606 220, 0893464559