Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен обект-общинска частна собственост