Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /лозя/ по землища с. Орешец