Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от една стопанска година-2018-2019 на общински имоти С НТП: пасища, мери и ливади в землището на с. Черепово