Обява за провеждане на конкурс за определяне на изпълнители на допълнителни образователни дейности за ДГ “АЛЕН МАК“ - ХАРМАНЛИ