Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - публична общинска собственост

21

З А П О В Е Д   № РД-1216 Харманли,04.12.2018 г.     На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 ал.1 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ на ОбС-Харманли, решение №592/28.11.2018г./Протокол №42 на ОбС-Харманли     ОБЯВЯВАМ:           …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следният обект, представляващ имот - частна общинска собственост

123

  З А П О В Е Д № РД-678 Харманли, 23.07.2018 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ на ОбС-Харманли     ОБЯВЯВАМ:              Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ по землища с. Черепово, с. Поляново,с.Лешниково и гр. Харманли

124

                                З А П О В Е Д                                     № РД - 573 Харманли,25.06.2018 г.  …