Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

17

Проект: „Изграждане на био градинки и беседка-пясъчник в ДГ „Детски свят“ филиал в с. Върбово“ Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: Цел:

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

15

Проект: „Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в ДГ „Ален мак“ в гр. Харманли Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: Цел:

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

11

Проект: „Възстановяване на зона за отдих в с. Преславец“ Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: 9994,60 лв. Цел: Да се подобри екологичната обстановка в района. Създаване в центъра…

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

14

Проект: „Детска площадка в с. Българин“ Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: 9999,80 лв. Цел: Да се подобри екологичната обстановка в района. Създаване в центъра на селото място…

Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

181

Проект: „От компютрите към игрите на открито – зона за отдих и спорт в гр. Харманли“ Договор за безвъзмездна помощ 11405/ 29.05.2017г Срок на изпълнение: до 30.11.2017г. Стойност на проекта: 9994,40 лв. Цел: Възстановяване на съществуваща…

Национална кампания „За чиста Околна Среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

159

Проект: „Изграждане на зона за игра и отдих в с. Шишманово Договор за безвъзмездна помощ 11048/ 09.06.2016г Срок на изпълнение: до 30.11.2016г. Стойност на проекта: 9991,00 лв. Цели:   - Да се подобри екологичната обстановка в района…

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ИГРА И ОТДИХ В С. ШИШМАНОВО”

768

П Р О Е К Т:   „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ИГРА И ОТДИХ В С. ШИШМАНОВО”   за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  “ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016Г.” на тема:   „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – АЗ УЧАСТВАМ”                                      …