Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Харманли за 2017 г.