Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Проект "Харманли на младите хора - творчество и изява"

481

Община Харманли, „Връзки с обществеността” Тези дни успешно се финализира проектът „Харманли на младите хора – творчество и изява”. Ето и основните му характеристики и направления, по които се работи в продължение…