Програми по европейско и териториално сътрудничество

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България

191

Проект: „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени трансгранични райони“     Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония и Тракия      Партньори: Солунски университет…

Проект "Разширяване на устойчивото използване на природните ресурси ..."

554

BG2005/017-453.01.02.01-05 *** Успешно завършен Име на проекта: Разширяване на устойчивото използване на природните ресурси в местността с висока естествено природна стойност - Дефилето, чрез развитието на нов интегриран туристически…

Проект "Трансгранични мерки за опазване на трансграничното био-разнообразие"

598

BG2005/017-454.03.03.02-14 *** Успешно завършен Име на проекта: Трансгранични мерки за опазване на трансграничното био-разнообразие ( Изграждане на волиер и разсадник в с. Славяново) Основен изпълнител: Община Харманли Основeн…

Проект "Рехабилитация на общински път HKV - 1214"

707

BG2005/BG 161 PO 001/2.1.-02/2007/027 *** Успешно завършен Име на проекта: “Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000” Основен изпълнител: Община…