РЕАЛИЗИРАН Е ПРОЕКТЪТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ И ОБОРУДВАНЕ В ДСП ХАРМАНЛИ

346

Служителите в Домашен социален патронаж вече работят с нова техника и оборудване на кухненския си блок. С близо 30 000 лева старите и амортизирани електрически уреди вече са заменени с нови. Средствата са отпуснати от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, след одобрен проект на Община Харманли. Чрез реализирането на проекта значително се подобряват условията на труд, процесът на подготовка на храната е облекчен, очакват се икономии от разход на ел. енергия.
Професионалното оборудване е съобразено с всички изисквания за качество и енергоефективност, отговарящо на нормите за приготвяне на качествена и здравословна храна за потребителите на социалната услуга.