ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕТО НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН И УВЕЛИЧАВАНЕ РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ

435

Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари през летния сезон, и.д. Кмет на Община Харманли Валентина Димулска издаде Заповед, в която се посочват мерки за безопасност. 
В периода от настъпване на восъчна зрялост на житните посеви до окончателното прибиране на реколтата е забранено изгарянето на стърнища и слама, сухи треви по слоговете и крайпътните ивици. Не се позволява използване на открит огън и тютюнопушене, както и паркирането и престоят на превозни средства в близост до посеви и складиран фураж.
Строго са забранени огневи и ремонтни дейности в обекти, покрай узрели посеви, складирана слама и фураж и горските насаждения без предварително съгласуване с противопожарната служба. 
Кметовете на населените места вече са информирани относно вземане на превантивни мерки за намаляване риска от възникване на пожари. Освен това те са задължени да осигурят необходимите водни количества в изкуствените водоеми и подстъпи за противопожарните автомобили до естествените водоизточници. Управниците по селата са отговорни и за осигуряване на минерализована ивица около гробищните паркове и почистването и от суха тревна растителност.