ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕДЛАГА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ГРАЖДАНИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОБЛАГОРОДЯВАНЕТО НА ПАРК „ДИМАНА ДАНЕВА”

453

Ръководството на община Харманли предприе мерки за основно почистване на парк „Димана Данева”. От около десетина дни избуялата растителност поетапно се почиства, прави се санитарна сеч, отстраняват се изсъхнали дървета, косят се тревите. Идеята на местната власт е да превърне парка в атрактивна зона за отдих с изграждането на беседки, озеленяване и облагородяване на зелените пространства, създаване на терен за детски игри и забавления и то изцяло от природни материали. Предвижда се да бъдат монтирани уреди на открито, да бъдат подменени осветителните тела, да се реновират и алеите. 
За постигането на целта ръководството на община Харманли предлага на представителите на местния бизнес и активните граждани да се включат в реализирането на замисленото. Всеки желаещ да създаде собствено и обозначено „зелено пространство” в парка може да участва с идеи, материали и средства. Публично – частното партньорство е работещ и твърде ефективен механизъм за осъществяването на инициативи, чрез които се решават социално - икономически проблеми и се създават публични блага. Освен това влагайки общи средства и труд възпитаваме у гражданското общество навици за опазване на съграденото от самите тях. 
Депозираните предложения ще бъдат разгледани от експерти в отдел „Териториално устройство, строителство и екология”, а за най-добрите и иновативни проекти ще се предложат варианти за реализиране. 
Съвсем скоро, ръководството на община Харманли ще инициира обществена дискусия за да могат гражданите да се включат в обсъждането на вариантите за облагородяване и обновяване на парк „Димана Данева”. Целта е с общи усилия, икономически изгодни и ефективни предложения паркът да се превърне в атрактивно и привлекателно място за малки и големи.