„ВЕЛИКДЕНСКИ ИЗКУШЕНИЯ” – КРАСОТА И ИЗЯЩЕСТВО СЪТВОРЕНИ ОТ ДЕТСКИТЕ РЪЦЕ

916

Красиви сувенири, декоративни великденски яйца, кулинарни изделия и изящни предмети за украса бяха подредени на импровизираните щандове на базара „Великденски изкушения”, който се проведе край Ротондата в Харманли. Изделията са изработени от децата, техните родители и учители от детските градини в града, ЦОП и ЦНСТ Харманли. Посетителите на базара бяха пленени от сръчността на малчуганите и красотата на предметите, които бяха разпродадени за съвсем кратко време. Ръководството на Община Харманли благодари на участниците в базара и пожелава на всички „Весел празник”.