ОБРАБОТВАТ СЕ ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ПАРК „ДИМАНА ДАНЕВА“ СРЕЩУ КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

701

Днес, 4 септември от 20:00 часа ще се извърши дезинсекция срещу комари на тревни площи на територията на парк „Димана Данева“. 
Използваните препарати за третиране на тревните площи против комари и кърлежи са напълно безопасни за хората, бозайниците и птиците, но като допълнителна превантивна мярка УМОЛЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ПРЪСКАНИТЕ ТРЕВНИ ПЛОЩИ В УКАЗАНИЯ 24 ЧАСОВ СРОК.