ИНВЕСТИЦИЯ ЗА НАД ТРИ МИЛИОНА ЛЕВА ЩЕ БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНА В ХАРМАНЛИ

488

След като Община Харманли подготви и защити успешно проектно предложение за изграждане на съоръжение за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в общината, днес в МОСВ, кметът Мария Киркова и Министър Нено Димов официално подписаха Договора за реализация на проекта. 
Стойността на одобрения проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ е 3 246 963 лева. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.
След реализиране на инвестицията, местното депо за битови отпадъци вече ще разполага и със съоръжение за компостиране с капацитет 2690 тона годишно, което ще обслужва 25 000 жители. Това ще допринесе за намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци на територията на община Харманли, превръщането им в ресурс и ще удължи периода на експлоатация на регионалното депо. 
Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда и предоставяне на нов тип услуга за управление на отпадъците за жителите в общината.