ЧИСТИМ ЗАЕДНО НА 15 - ти СЕПТЕМВРИ

319

И тази година Община Харманли ще се включи в Националната кампания „Да изчистим България заедно“. Всеки, който е готов да сложи ръкавиците и да се наведе да почисти боклук, който някой друг е захвърлил, вече е част от отбора.