АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПО НАСТОЯВАНЕ НА КМЕТА КИРКОВА

381

След като на много места в региона и страната беше констатирано влошено качество на питейната вода, още миналия месец, Кметът Мария Киркова изпрати запитване до ВиК ЕООД Хасково и РЗИ Хасково относно качеството на питейната вода в населените места от Община Харманли. Отговорът на здравната инспекция вече е факт. В писмото се посочва, че не са установени несъответстващи стойности на показателите тежки метали, пестициди, трихалометани и други на питейната вода при потребителите в населените места при ежегодно извършващия се мониторинг от акредитирани лаборатории. От инспекцията уверяват, че се извършва текущ контрол на питейната вода при потребителите съгласно нормативната база.
При регулярна проверка, стойностите на показател „естествен уран”в питейната вода от зона за водоснабдяване Харманли е в допустими граници – 0,005mg/l, при максимална норма – 0,03mg/l.
Според официалния документ, инспекцията е издала предписания до ВИК ЕООД Хасково за извършване на допълнителни анализи за определяне на съдържанието на конкретни радионуклиди и определяне на „обща индикативна доза”.