Информационен бюлетин вижте всички  

Заповеди за отчуждаване на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

364