Информационен бюлетин вижте всички  

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие към Министерство на земеделие, храните и горите за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствени и/или ползватели в землищетата на Община Харманли

479