Информационен бюлетин вижте всички  

Списъци на определените имоти общинска собственост на територията на община Харманли с НТП –пасища,мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г.

483