Информационен бюлетин вижте всички  

СЪОБЩЕНИЕ

304

Информираме жителите на Община Харманли, че празничният 2 май – Ден на град Харманли, съгласно Решение на Общински съвет Харманли, е обявен за почивен ден за служителите в общинска администрация, общинските звена и предприятия. 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ И ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ НЯМА ДА РАБОТЯТ НА 2 МАЙ, СРЯДА.