Информационен бюлетин вижте всички  

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ-2018г ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

237

Землище 

От дата

До дата

ЕКАТТЕ

 Номера на ФБ за проверка

с. Браница

04.09.18

04.09.18

06080

510, 640, 491

с. Поляново

05.09.18

05.09.18

57434

769, 7, 30, 386, 471, 67

с. Върбово

05.09.18

05.09.18

12810

366

с. Преславец

07.09.18

07.09.18

58244

181, 209, 16, 148, 86, 294

с. Орешец

07.09.18

10.09.18

53775

372, 426, 84, 14, 52, 79, 82, 123, 367,

129, 18, 374, 22, 23, 54, 245, 75, 70,

141, 429, 216, 55, 78, 222,

149, 214, 151, 57, 32, 48, 427, 436

с. Шишманово

10.09.18

11.09.18

83377

160, 29, 652, 180, 605, 606, 688,

191, 67, 694, 131, 657, 661, 307,

716, 733, 40, 687, 707, 710, 140, 75, 305

с. Славяново

10.09.18

10.09.18

67101

680, 205, 681

с. Българин

12.09.18

12.09.18

07315

493, 719, 665, 733, 501

с. Смирненеци

12.09.18

12.09.18

67581

1, 314, 294, 303, 164, 295

с. Доситеево

13.09.18

14.09.18

23011

114, 90, 750, 720, 36, 756, 145,

37, 915, 658, 783, 445, 173, 410,

443, 628, 427, 118, 55, 805, 807,656,

912, 323, 711, 708

с. Болярски извор

13.09.18

13.09.18

05298

14, 239, 26, 235

с. Бисер

14.09.18

14.09.18

04128

907, 69, 933, 934

с. Черна Могила

14.09.18

17.09.18

80827

420, 378, 57, 51, 4, 230, 2, 100, 430,

171, 66, 60, 340, 348, 376, 377, 81, 406,

61, 56, 373, 355, 359, 219, 433, 436, 437,

435, 405, 218, 453, 65, 46, 160, 47, 364,

441, 392, 236, 442, 473, 448, 17,

477, 480, 481

с. Иваново

17.09.18

17.09.18

32100

146, 583, 536, 147, 470, 502, 627

с. Остър камък

18.09.18

20.09.18

54448

182, 100, 496, 590, 502, 574, 422,

67, 430, 31, 45, 569, 626, 460, 20, 90,

113, 438, 102, 153, 28, 441, 565, 576

с. Рогозиново

18.09.18

18.09.18

62832

181, 415, 652

с. Лешниково

19.09.18

20.09.18

43548

79, 161, 17, 8, 5, 370, 378, 379, 396,

388, 399, 400, 403, 398, 401

с. Остър камък

21.09.18

25.09.18

54448

302, 286, 292, 296, 297, 597, 472, 135,

116, 94, 426, 284, 57, 509, 518, 555, 516,

603, 470, 341, 346, 347, 454, 309, 306, 566

с. Надежден

21.09.18

25.09.18

51041

296, 171, 66, 291, 99, 170, 277,

19, 154, 172, 325, 37, 377, 380,

391, 312, 345, 387, 394

с. Черепово

26.09.18

26.09.18

80552

329, 85, 652, 239, 656, 604, 824, 845

гр. Харманли

26.09.18

28.09.18

77181

790, 13, 38, 875, 107, 58, 246, 963, 11,

1062, 1063, 1064, 800, 1005, 1027, 901,

836, 1082, 1074, 350, 95, 300, 799, 90,

919, 997, 1018, 86, 652, 245, 794, 92

с. Изворово

27.09.18

28.09.18

32487

120, 286, 103, 21, 20, 40, 658, 476, 474,

100, 164, 508, 11, 10, 558, 556, 550, 204,

657, 22

гр. Харманли

01.10.18

03.10.18

77181

659, 672, 995, 1021, 1043, 33, 599, 896,

906, 793, 975, 1054, 1058, 423, 863,

862, 1061, 321

с. Дрипчево

01.10.18

04.10.18

23741

484, 481, 607, 507, 570, 220, 20,

389, 526, 527, 295, 421, 360, 292,

29, 42, 28, 460, 461, 463, 490,

571, 511, 381, 542, 488, 575,

119, 419, 513, 300, 15, 14, 175,

512, 528, 161, 378, 280, 390, 338,

327, 489, 539, 107, 242, 5, 562,

561, 331, 314, 438, 559, 567, 591

с. Коларово

05.10.18

08.10.18

38011

533, 171, 525, 531, 537, 548, 573,

572, 372, 579, 234, 41, 367, 502,

35, 255, 40, 530, 580

с. Овчарово

05.10.18

10.10.18

53237

914, 934, 681, 917, 34, 877, 19, 874,

900, 921, 929, 679, 1042, 163, 694,

930, 932, 23, 716, 812, 818, 829,

831, 853, 887, 863, 976, 741,

712, 813, 814, 815, 816, 855,

882, 886, 888, 889, 53, 85,

180, 811, 907, 908, 804

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник ОСЗ:

                                                                                                                                      /Б. Костова/