Информационен бюлетин вижте всички  

Последен ден за плащане на местните данъци и такси с отстъпка .

584

02 май 2017г е последния ден за плащане на местните налози с отстъпка .    

            По закон крайния срок за плащане е 30 април 2017г  , но в случаите когато крайния срок изтича в неприсъствен  ден , този ден не се брои и срокът изтича в  

следващия след него присъствен ден. Отстъпката е  в размер на 5 на сто от дължимата сума .

Плащания се извършват на касите в паричния салон на Дирекция  „Местни данъци и такси„ при Община Харманли всеки работен ден от  9,00 ч. до 16,30 часа.

За улеснение на населението плащанията на местните данъци и такси в община Харманли  се извършват и посредством  терминални устройства  ПОС .