Информационен бюлетин вижте всички  

Покана за обществено обсъждане

381

Уведомяваме всички заинтересовани, че на 16.06.2017 г. от 14:30 часа в сградата на Община Харманли, пл.Възраждане № 1, конферентна зала етаж 4, ще се проведе обществено обсъждане на Горскостопански план за горските територии -  общинска собственост.

Материалите от извършената инвентаризация и изготвения горскостопански план са на разположение на заинтересованите лица и органи в сградата на ОП"Горска компания" гр.Харманли, бул.България №4.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се представят в деловодството на общината до 16.06.2017 г. или на срещата за обществено обсъждане.