Информационен бюлетин

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

255

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.     Със заповед на Министъра…

О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково, мандат 2019г. – 2022г.

1509

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ   О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково, мандат 2019г.  – 2022г.   l. Ha основание…

Съобщение, касаещо наемните договори на земеделските стопани

315

СЪОБЩЕНИЕ                 Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково уведомява всички земеделски стопани, че договорите за наем на земеделска земя, сключени за срок над една година, следва…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

301

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.     Със заповед на Министъра…