Информационен бюлетин

Съобщение, касаещо наемните договори на земеделските стопани

288

СЪОБЩЕНИЕ                 Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково уведомява всички земеделски стопани, че договорите за наем на земеделска земя, сключени за срок над една година, следва…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

273

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.     Със заповед на Министъра…

СЪОБЩЕНИЕ

277

Информираме жителите на Община Харманли, че празничният 2 май – Ден на град Харманли, съгласно Решение на Общински съвет Харманли, е обявен за почивен ден за служителите в общинска администрация, общинските звена и предприятия. …

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2017 г.

417

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО

422

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2018г. ,ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ…