Информационен бюлетин вижте всички  

Обявление във връзка с процедурата по създаване масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година и в изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ

319

Файлове:

Обявление Обявление