Информационен бюлетин вижте всички  

О Б Я В А на офис за водене на военен отчет на община Харманли

425

Уведомяваме ви, че започна  набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г. Обучението ще се проведе, както следва:

 

№ по ред

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

  1.  

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен

12.03-05.04.2018 г.

16.02.2018 г.

01.10-26.10.2018 г.

17.08.2018 г.

  1.  

НВУ „Васил Левски“-Велико Търново

10.04-04.05.2018 г.

26.02.2018 г.

  1.  

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна

23.07-17.08.2018 г.

08.06.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете офисът за водене на военен отчет на общината или позвънете на телефон 037382623 или 0885945388.