Информационен бюлетин вижте всички  

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли.

523