Информационен бюлетин вижте всички  

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

295

Вторник - 31 октомври  2017г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства следва да платят  втората – последна вноска  на местните си налози .

Същия е и срока в който всички физически лица , включително еднолични търговци , които извършват патентни дейности и се облагат за дейността си с патентен данък  , трябва да се разплатят с местния бюджет за  2017година .

След изтичане на тези дати от общинската данъчна администрация ще  бъдат предприети  мерки по принудително събиране на просрочените задължения .

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси „ при Община Харманли.

Работното време за плащания е без прекъсване от 9,00 ч. до 16,30 ч.